Back to top

FAQ

Často kladené dotazy (FAQ)

  1. Jak mám provést zpětné ohlášení přeprav nebezpečných odpadů realizovaných od 1. ledna 2017 do okamžiku spuštění elektronického systému SEPNO?
  2. Kde najdu PDF formulář pro ohlášení přepravy nebezpečných odpadů?
  3. Jak získám přístupové údaje do webového modulu SEPNO?
  4. Musím se registrovat i v případě, že nebudu vyplňovat „ohlašovací list pro ohlášení přepravy nebezpečných odpadů“?
  5. Jak vytvořím zmocnění pro systém SEPNO?
  6. Jak ukončím zmocnění pro systém SEPNO?
  7. Jak mám ohlašovat přepravu nebezpečných odpadů, když je přerušen provoz webové aplikace SEPNO?

 

1. Kde najdu přihlašovací okno do aplikace SEPNO?

Přihlašovací okno do aplikace SEPNO se zobrazí až bude spuštěn ostrý provoz systému.

2. Jak mám provést zpětné ohlášení přeprav nebezpečných odpadů realizovaných od 1. ledna 2017 do okamžiku spuštění elektronického systému SEPNO?

Dle vydaného Sdělení Ministerstva životního prostředí k zákonu o odpadech č. 185/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů nestanovuje příjemcům nebezpečných odpadů povinnost ohlásit během 3 dnů od zahájení provozu elektronického systému přepravy realizované v době od 1. ledna 2017 do zahájení jeho plného provozu. Integrovaný systém plnění ohlašovacích povinností proto nebude takové zpětné ohlášení přeprav uskutečněných v rámci výše uvedeného období umožňovat.

3. Kde najdu PDF formulář pro ohlášení přepravy nebezpečných odpadů?

Pro ohlášení přepravy nebezpečných odpadů se PDF formulář nepoužívá. Ohlášení přepravy nebezpečných odpadů se provádí v rámci webového modulu SEPNO. Tento modul je přístupný přes internetový prohlížeč a umožňuje ohlásit přepravu nebezpečných odpadů.

4. Jak získám přístupové údaje do webového modulu SEPNO?

 
Pro přístup do webového modulu SEPNO (www.sepno.cz) je nutné mít založen uživatelský účet v systému ISPOP (mít platné přístupové údaje na svůj uživatelský účet ISPOP). Postup registrace nového uživatele naleznete v kapitole „Registrace a správa uživatele“ (viz kapitola: 6. Registrace a správa uživatele Manuálu pro uživatele z firemního sektoru - Ohlašovatel SEPNO). Pokud máte uživatelský účet v systému ISPOP, neprovádějte novou registraci, použijte stávající přístupové údaje, do systému ISPOP, které jsou vázané k Vašemu subjektu (IČO).
Systém SEPNO nedisponuje vlastní správou uživatelů, ale přebírá uživatele registrované v systému ISPOP. Na straně SEPNO následně probíhá pouze nastavení uživatelských rolí. 
Upozornění: Uživatelské jméno a heslo do systému SEPNO jsou stejné jako do systému ISPOP! 
Přihlášení si můžete ověřit na stránkách www.ispop.cz vpravo nahoře „Přihlášení“. V případě, že jste zapomněli heslo do systému ISPOP, využijte odkazu pro obnovu hesla. Tento odkaz naleznete také na stránkách www.ispop.cz, odkaz „Zapomněli jste své heslo?“ 
Bez platných přihlašovacích údajů není možné modul používat.

5. Musím se registrovat i v případě, že nebudu vyplňovat „ohlašovací list pro ohlášení přepravy nebezpečných odpadů“?

 
Ne, není to nutné. Povinnosti může za odesílatele splnit příjemce nebezpečných odpadů (dle § 40 odstavce 2 písm. a) a b) zákona o odpadech) nebo tím můžete pověřit jiný subjekt a to na základě zmocnění.
V případě přepravy nebezpečných odpadů mobilním zařízením ke sběru odpadů může být odesílatelem pouze provozovatel tohoto zařízení. Tudíž ohlašovatelem do systému SEPNO bude toto mobilní zařízení.

6. Jak vytvořím zmocnění pro systém SEPNO?

 
Zmocnění pro agendu přepravy nebezpečných odpadů se vytváří v systému ISPOP. Návod pro vytvoření zmocnění je dostupný na adrese https://www.ispop.cz/magnoliaPublic/cenia-project/jak_podat_hlaseni/manualy.html, Manuál pro ohlašovatele. Zmocnění se nastavuje na určité období nebo na dobu neurčitou, nastavení vazby zmocnění podléhá ověření ze strany provozovatele systému ISPOP. Po schválení zmocnění je informace o vytvořené vazbě předána v rámci pravidelné synchronizace do SEPNO. Uživatelům subjektu, který je v pozici Zmocněnce, lze nastavit odpovídající role SEPNO jako by byli uživateli subjektu Zmocnitele. Informace o přijatých žádostech a schválených zmocněních subjektu je v SEPNO zobrazena na formuláři Detailu subjektu. Při výběru subjektu ohlašovatele před vytvořením nové přepravy je zobrazen příznak, že za zvolený subjekt je ohlašováno na základě zmocnění.

7. Jak ukončím zmocnění pro systém SEPNO?

Zmocnění se nastavuje na určité období nebo na dobu neurčitou, nastavení vazby zmocnění podléhá ověření ze strany provozovatele systému ISPOP. Ukončení zmocnění se děje v systému ISPOP. Po skončení platnosti zmocnění již nemá subjekt Zmocněnce přístup k žádným ohlášeným datům Zmocnitele.

8. Jak mám ohlašovat přepravu nebezpečných odpadů, když je přerušen provoz webové aplikace SEPNO?

V případě přerušení provozu webové aplikace SEPNO je možné přepravu nebezpečných odpadů uskutečnit, pokud odesílatel vyplní ohlašovací list, jeden potvrzený si ponechá jako doklad o předání nebezpečného odpadu a druhý přiloží k zásilce a po dokončení přepravy si jej ponechá příjemce. Po obnovení provozu webové aplikace SEPNO je příjemce do 3 pracovních dnů povinen doplnit údaje o přepravě nebezpečných odpadů v rozsahu ohlašovacího listu do webové aplikace SEPNO.