Back to top

Jak ukončím zmocnění pro systém SEPNO?

   <<< Zpět na seznam

Zmocnění se nastavuje na určité období nebo na dobu neurčitou, nastavení vazby zmocnění podléhá ověření ze strany provozovatele systému CRŽP. Ukončení zmocnění se děje v systému CRŽP. Po skončení platnosti zmocnění již nemá subjekt Zmocněnce přístup k žádným ohlášeným datům Zmocnitele.

Návody pro práci se zmocněním naleznete zde a FAQ 4. Zmocnění.