Back to top

SEPNO

SEPNO

Povinnost ohlašování přepravy nebezpečných odpadů v souladu s § 78 a § 79 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, se od 2.5.2018 plní prostřednictvím Systému evidence přepravy nebezpečných odpadů (SEPNO).

 


                                                    

              Upozornění pro provozovatele SW 3. stran napojených na systém SEPNO přes WS

 


                                                        Systémy ISPOP, CRŽP a SEPNO v roce 2022

Informujeme uživatele přistupující do systému SEPNO, že správa uživatelských účtů, registrace nových subjektů a uživatelů bude od roku 2022 probíhat přes Centrální registr životního prostředí (CRŽP). Nový systém CRŽP (https://crzp.mzp.cz/) bude zajišťovat funkcionalitu registru ISPOP a dalších systémů v gesci Ministerstva životního prostředí (SEPNO, HNVO, atd.), tzn. registraci a správu subjektu, uživatelů, provozoven IRZ, OVZ a evidenci MUV, včetně Registru OZO. Do systému budou migrována všechna data z registru ISPOP. 

Společně se spuštěním nového systému CRŽP bude spuštěn také nový systém ISPOP www.ispop.cz, který bude nově zajišťovat pouze příjem a zpracování hlášení. 

Systém SEPNO tedy bude nově napojen také na systém CRŽP, ve kterém bude probíhat správa uživatelských účtů, vyjma nastavení jednotlivých rolí, které se zatím budou dále nastavovat v samotném SEPNO. Přihlašovací údaje stávajících uživatelů zůstávají v platnosti. 

Bližší informace budou dále zveřejňovány průběžně na portále ISPOP (www.ispop.cz) a CRŽP (https://crzp.mzp.cz/).


 Základní body k úspěšnému ohlášení přepravy nebezpečných odpadů


Nemohu se přihlásit do SEPNO:

a) kopíruji heslo a přihlašovací jméno z emailu – možná kopírujete i mezeru za a před údaji, heslo si zobrazte a oba údaje zkontrolujte

b) vypršela mi platnost hesla / zapomenuté heslo – obnova hesla se provádí v systému CRŽP 

 


 

Nejčastěji kladené dotazy:


Technická podpora

Písemná podpora je dostupná prostřednictvím systému EnviHELP (helpdesk.cenia.cz), k položení dotazu je možné využít tlačítko "Zaslat dotaz" uvedené výše na portále.