Back to top

SEPNO

Oficiální provoz SEPNO od 2. května 2018

Povinnost ohlašování přepravy nebezpečných odpadů v souladu s §40 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, se od 2.5.2018 plní prostřednictvím Systému evidence přepravy nebezpečných odpadů (SEPNO).

Do 1. května 2018 postupovaly povinné osoby v souladu s předchozími stanovisky odboru odpadů vydanými k této problematice.


Nejčastěji kladené dotazy:


Manuály a průvodce

Průvodce přidáním uživatele

Přidání plné moci


Technická podpora

Písemná podpora je dostupná prostřednictvím systému EnviHELP (helpdesk.cenia.cz), k položení dotazu je možné využít tlačítko "Zaslat dotaz" uvedené výše na portále.

Telefonická podpora na čísle 267 125 267 slouží k řešení uživatelských a technických problémů. Provozní doba telefonické podpory je v květnu v úředních dnech, tj. pondělí a středa 8:00 - 12:00 a 12:30 - 15:30. Upozorňujeme uživatele, že kapacita operátorů telefonické podpory je omezená.


Základní body k úspěšnému ohlášení přepravy nebezpečných odpadů