Back to top

SEPNO

SEPNO

Povinnost ohlašování přepravy nebezpečných odpadů v souladu s § 78 a § 79 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, se od 2.5.2018 plní prostřednictvím Systému evidence přepravy nebezpečných odpadů (SEPNO).

 


                                                           Systémy ISPOP, CRŽP a SEPNO v roce 2022

Informujeme uživatele přistupující do systému SEPNO, že správa uživatelských účtů, registrace nových subjektů a uživatelů bude od roku 2022 probíhat přes Centrální registr životního prostředí (CRŽP). Nový systém CRŽP (https://crzp.mzp.cz/) bude zajišťovat funkcionalitu registru ISPOP a dalších systémů v gesci Ministerstva životního prostředí (SEPNO, HNVO, atd.), tzn. registraci a správu subjektu, uživatelů, provozoven IRZ, OVZ a evidenci MUV, včetně Registru OZO. Do systému budou migrována všechna data z registru ISPOP. 

Společně se spuštěním nového systému CRŽP bude spuštěn také nový systém ISPOP www.ispop.cz, který bude nově zajišťovat pouze příjem a zpracování hlášení. 

Systém SEPNO tedy bude nově napojen také na systém CRŽP, ve kterém bude probíhat správa uživatelských účtů, vyjma nastavení jednotlivých rolí, které se zatím budou dále nastavovat v samotném SEPNO. Přihlašovací údaje stávajících uživatelů zůstávají v platnosti. 

Bližší informace budou dále zveřejňovány průběžně na portále ISPOP (www.ispop.cz) a CRŽP (https://crzp.mzp.cz/).


 Základní body k úspěšnému ohlášení přepravy nebezpečných odpadů


Nemohu se přihlásit do SEPNO:

a) kopíruji heslo a přihlašovací jméno z emailu – možná kopírujete i mezeru za a před údaji, heslo si zobrazte a oba údaje zkontrolujte

b) vypršela mi platnost hesla

             a. zapomenuté heslo – platnost hesla je 60 minut od zaslání, do této doby je nutné se přihlásit do ISPOP (www.ispop.cz) a heslo změnit

             b. nový uživatel – platnost prvního hesla (od září 2019) je 1 měsíc od prvního přihlášení, do této doby je nutné se přihlásit do ISPOP (www.ispop.cz)  a heslo změnit

Pokud vám vypršela platnost hesla, vygenerujte si heslo znovu prostřednictvím odkazu „Zapomněli jste své heslo?“, do 60 minut se přihlaste do ISPOP (www.ispop.cz) a změňte ho.

Upozorňujeme, že platnosti hesel jsou také uváděny v notifikačních zprávách, ve kterých jsou hesla uživatelům zasílána!


 

Nejčastěji kladené dotazy:


Technická podpora

Písemná podpora je dostupná prostřednictvím systému EnviHELP (helpdesk.cenia.cz), k položení dotazu je možné využít tlačítko "Zaslat dotaz" uvedené výše na portále.

Telefonická podpora na čísle 221 228 080 slouží k řešení uživatelských a technických problémů. Provozní doba telefonické podpory je v úředních dnech, tj. pondělí a středa 9:00 - 12:00. Upozorňujeme uživatele, že kapacita operátorů telefonické podpory je omezená.