Back to top

SEPNO

SEPNO

Povinnost ohlašování přepravy nebezpečných odpadů v souladu s § 78 a § 79 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, se od 2.5.2018 plní prostřednictvím Systému evidence přepravy nebezpečných odpadů (SEPNO).


Vážení uživatelé,
vzhledem k nekompatibilitě nového Registru zařízení se systémem SEPNO Vás upozorňujeme, že kontrola a validace přeprav probíhá  vůči odlitku dat Registru zařízení k datu 31.12.2023.

Zařízením povoleným od 1.1.2024 se při kontrole objeví "Varování - Příjemce - IČZ: Zařízení příjemce nemá dle Registru zařízení k datu převzetí odpadů z přepravy platný souhlas k provozování zařízení". Přepravu však lze ohlásit.

Za případně vzniklé komplikace se omlouváme. 

Oddělení správy informačních systémů
Česká informační agentura životního prostředí


Základní body k úspěšnému ohlášení přepravy nebezpečných odpadů


Nemohu se přihlásit do SEPNO:

a) kopíruji heslo a přihlašovací jméno – možná kopírujete i mezeru za a před údaji, heslo si zobrazte a oba údaje zkontrolujte

b) vypršela mi platnost hesla / zapomenuté heslo – obnova hesla se provádí v systému CRŽP 

c) nemáte jako běžný uživatel přidělenou roli v systému SEPNO – po přihlášení se Vám objeví hláška "Přihlášený uživatel nemá oprávnění pro vstup do neveřejných agend systému...", je třeba aby Vám správce subjektu nastavil roli (FAQ 1)


 Nejčastěji kladené dotazy:


Technická podpora

Písemná podpora je dostupná prostřednictvím systému EnviHELP (helpdesk.cenia.cz), k položení dotazu je možné využít tlačítko "Zaslat dotaz" uvedené výše na portále.