Back to top

SEPNO

!!! Prosím, věnujte zvýšenou pozornost aktualitě, která se týká přihlašování do systému SEPNO/ISPOP/CRŽP. Dojde ke změně přihlašování do uživatelských účtů. Více informací zde https://www.sepno.cz/sepno/aktuality/zmena-v-prihlasovani-do-uzivatelskych-uctu


SEPNO

Povinnost ohlašování přepravy nebezpečných odpadů v souladu s § 78 a § 79 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, se od 2.5.2018 plní prostřednictvím Systému evidence přepravy nebezpečných odpadů (SEPNO).

 


Základní body k úspěšnému ohlášení přepravy nebezpečných odpadů


Nemohu se přihlásit do SEPNO:

a) kopíruji heslo a přihlašovací jméno – možná kopírujete i mezeru za a před údaji, heslo si zobrazte a oba údaje zkontrolujte

b) vypršela mi platnost hesla / zapomenuté heslo – obnova hesla se provádí v systému CRŽP 

c) nemáte jako běžný uživatel přidělenou roli v systému SEPNO – po přihlášení se Vám objeví hláška "Přihlášený uživatel nemá oprávnění pro vstup do neveřejných agend systému...", je třeba aby Vám správce subjektu nastavil roli (FAQ 1)


 Nejčastěji kladené dotazy:


Technická podpora

Písemná podpora je dostupná prostřednictvím systému EnviHELP (helpdesk.cenia.cz), k položení dotazu je možné využít tlačítko "Zaslat dotaz" uvedené výše na portále.