Back to top

Státní správa

Informace pro recenzenty

V této části webových stránek naleznete informace pro pracovníky státní správy - recenzenty. Jedná se o informace spojené s výkonem státní správy – kontrolou jak jsou právnickými osobami, fyzickými osobami oprávněnými k podnikání a obcemi dodržována ustanovení právních předpisů a rozhodnutí Ministerstva životního prostředí a jiných správních úřadů v oblasti odpadového hospodářství aj. dle § 134, 135, 145, 146 a 148 zákona o odpadech č. 541/2020 Sb., v platném znění.

Role recenzenta má v systému SEPNO tři úrovně (ČR/kraj/obec). Dle přidělené role může uživatel prohlížet záznamy a přehledy o přepravě, kde IČZÚJ některého z účastníků přepravy spadá do území daného ORP/kraje nebo území celé České republiky.

Možné aktivity jsou:

  • Označení záznamu přepravy/konceptu
  • Zobrazení ohlášené přepravy
  • Zobrazení vlastního subjektu
  • Zobrazení statistického přehledu za ČR/kraj/ORP

Manuál pro recenzenty

Pro práci se systémem využijte "Manuál pro recenzenty", který je dostupný v záložce Manuál.


Zřízení přístupu do systému SEPNO

V případě, že zastupujete složku integrovaného záchranného systému (IZS) a máte zájem o přístup do aplikace SEPNO v roli recenzenta, kontaktujte prosím provozovatele prostřednictvím systému EnviHELP, případně využijte tlačítko .