Back to top

Jak ohlásit a potvrdit přepravu

Informace pro ohlašovatele

V této části webových stránek naleznete informace pro subjekty plnící ohlašovací povinnost - ohlášení nebo potvrzení přepravy nebezpečných odpadů.

Systém SEPNO bude poskytovat kompletní funkcionalitu pro úkony spojené s ohlašováním a evidencí přepravy nebezpečných odpadů v souladu s § 78 a § 79 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech ve znění pozdějších předpisů.

Podmínkou pro využití systému SEPNO, který je nezávislým modulem systému ISPOP, je dle § 4 odst. (6) zákona č. 25/2008 Sb. předchozí registrace v Centrálním registru životního prostředí (CRŽP).

Po přihlášení do aplikace SEPNO jsou dostupné následující funkce:

  1. Vyplnění ohlašovacího listu a ohlášení přepravy

  2. Zrušení ohlášené neuskutečněné přepravy

  3. Změna nepotvrzené přepravy

  4. Potvrzení přepravy

  5. Storno přepravy (funkčnost nad rámec legislativy! více viz "Manuálu pro uživatele z firemního sektoru - Ohlašovatel SEPNO")

Způsob práce v systému je uveden v "Manuálu pro uživatele z firemního sektoru - Ohlašovatel SEPNO", který naleznete v části Manuály.


Systémy třetích stran

Plnit povinnost spojenou s ohlašováním a evidencí přepravy nebezpečných odpadů je možné i ze systémů 3. stran. Pro plnění povinnosti ze systémů 3. stran byl vydán datový standard dle § 4 odst. (4) zákona č. 25/2008 Sb., který popisuje webové služby, datovou strukturu a automatizované kontroly. V případě, že není komunikace se systémem SEPNO dle platného datového standardu, není ohlašovací povinnost plněna.