Back to top

Stručný návod pro ohlášení

Kompletní popis pro ohlášení přepravy nebezpečných odpadů je uveden v "Manuálu pro uživatele z firemního sektoru - Ohlašovatel SEPNO", který je k dispozici ke stažení v záložce Manuály. Níže jsou uvedeny základní kroky pro splnění ohlašovací povinnosti po spuštění systému SEPNO.


1. Subjekt ohlašovatele (tzn. odesílatel nebo příjemce) musí být registrovaný v systému CRŽP

Ohlašovací povinnost může plnit v souladu s legislativou buď odesílatel nebo příjemce, subjekt ohlašovatele musí být registrovaný v systému CRŽP a musí mít registrovaného alespoň 1 uživatele s rolí Správce subjektu. Každý subjekt plnící ohlašovací či evidenční povinnost prostřednictvím systému ISPOP či jeho modulů musí být dle § 4, odst. (6) zákona č. 25/2008 Sb. registrován v systému CRŽP. Postup pro registraci subjektu a uživatele je uvedený v záložce Registrace subjektu a uživatele.


2. Plnění ohlašovací povinnosti 3. subjektem, který není odesílatel ani příjemce - zadání zmocnění

V případě, že ohlašováním je pověřen subjekt 3. strany, který není odesílatel ani příjemce, lze tak činit v souladu s § 4, odst. (8) zákona č. 25/2008 Sb. pouze na základě schváleného zmocnění. Zmocnění musí být zadáno v systému CRŽP, postup pro vytvoření zmocnění je uveden v manuálu. Ohlašování lze realizovat až po schválení zmocnění ze strany operátora CRŽP.


3. Přihlášení uživatele do aplikace SEPNO

Přístupové údaje (login a heslo) do systému SEPNO jsou stejné jako do systému CRŽP/ISPOP.

Uživatel musí mít v systému SEPNO přidělenou roli, která má povoleno provést ohlašování přepravy. Nastavení rolí v systému SEPNO je následující:

  • uživatel, který má v systému CRŽP oprávnění Správce subjektu, může rovnou přistupovat do systému SEPNO a plnit ohlašovací povinnost. V systému SEPNO má přidělenou roli Správce subjektu a Ohlašovatel za subjekt, může tak rovnou vyplňovat ohlašovací list za celý subjekt, u kterého je uživatelem. Uživatel s rolí Správce subjektu přiděluje role SEPNO dalším uživatelům subjektu.

  • uživatel, který má v systému CRŽP oprávnění Běžný uživatel, nemá přístup k funkcím systému SEPNO (po přihlášení vidí pouze obecné záložky). Ohlašovací povinnost může plnit až po přidělení role SEPNO ze strany uživatele s rolí Správce subjektu. 

Postup pro přidělení role SEPNO pro uživatele, který má v CRŽP oprávnění Běžný uživatel je uveden v FAQ "Jak uživateli umožním přístup do SEPNO?".


4. Otevření a vyplnění ohlašovacího listu

Ohlašovací list (OL) má podobu webového formuláře, je dostupný po přihlášení do aplikace SEPNO pod tlačítkem „Nová přeprava“ v levém menu. Před samotným vyplněním je nutné vybrat, zda je ohlašovatelem odesílatel nebo příjemce, a typ odesílatele. Na základě výběru budou nastaveny kontroly ve formuláři. Přehled kontrol je uveden v manuálu "Manuálu pro uživatele z firemního sektoru - Ohlašovatel SEPNO" v záložce Manuály.


5. Odeslání ohlašovacího listu

Před ohlášením přepravy (tlačítkem "Ohlásit přepravu") je vždy provedena kontrola na správnost vyplnění. Výsledkem kontroly dat mohou být 2 úrovně:

  • chyba - přepravu nelze ohlásit a je nutné identifikované chyby opravit

  • varování - přepravu lze ohlásit.

Po ohlášení přepravy je vygenerováno IČOL (identifikační číslo ohlašovacího listu), které je jednoznačným identifikátorem přepravy v systému. Přepravě je na základě porovnání data ohlášení, data zahájení a data ukončení přepravy přidělen příslušný stav. Popis stavů je uveden v "Manuálu pro uživatele z firemního sektoru - Ohlašovatel SEPNO" v záložce Manuály.