Back to top

Jako příjemce chci ohlašovat za odesílatele (původce), jak to mám udělat?

  <<< Zpět na seznam

V případě, že ohlašovatelem přepravy bude příjemce, přihlásí se na své přihlašovací údaje a při vyplňování Ohlašovacího listu označí, že ohlašovatelem je příjemce a odesílatelem je původce, za kterého příjemce plní ohlašovací povinnost. Systém poté umožní vyplnit jiný subjekt odesílatele.

V žádném případě se příjemce nepřihlašuje přes přihlašovací údaje odesílatele.

Pokud tedy za odesílatele (původce) ohlašuje příjemce není nutné se registrovat v CRŽP/SEPNO.

 V případě, že si chce odesílatel (původce) zkontrolovat, zda příjemce plní povinnosti a vykazuje původcem produkované odpady správně, může se pro kontrolu registrovat v CRŽP/SEPNO.