Back to top

Jak mám vyplnit IČP / IČZ v údajích o zařízení, musím zadávat vše ručně?

   <<< Zpět na seznam

 

Hodnoty v polích IČZ a IČP lze zadat do pole přímo nebo je lze vyhledat pomocí tlačítka lupy na konci pole.

V případě IČZ se hodnoty ostatních polí (údaje o zařízení) dotahují z odlitku Registru zařízení.

Kliknutím na tlačítko lupy na konci pole "IČZ" otevřete okno Registru zařízení, resp. již Vámi zadaných (použitých) zařízení. Pokud chcete zobrazit subjekty z registru zařízení k danému IČO, kliknete na tlačítko "Přejít do registru zařízení" a uvidíte všechna zařízení k danému IČO. Pokud potřebujete zobrazit veškerá zařízení, odeberete označení " Pouze zařízení provozovatele IČO".

 V případě IČP je nutné údaje vyplnit a ohlásit, pokud je dané IČP vyplňováno u daného subjektu poprvé. Tím si vytváříte interní registr provozoven (IČP, název, adresní údaje a vazba na IČO), který slouží k usnadnění vyplňování další přepravy – pokud bude uvedeno stejné IČO a IČP, údaje se předvyplní.