Back to top

Jsem odesílatel/původce a ohlašovací povinnost za mě bude plnit příjemce, musím se registrovat?

  <<< Zpět na seznam

Ohlašovací povinnost v systému SEPNO (Systém evidence přepravy nebezpečných odpadů) MŮŽE plnit v souladu s § 78 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů příjemce odpadu. Subjekt ohlašovatele musí být registrovaný v systému CRŽP (Centrální registr životního prostředí).Ohlašovatelem přepravy nebezpečného odpadu může být tedy i příjemce nebezpečného odpadu, a tak se ve vztahu k plnění povinností dle § 78 a § 79 zákona o odpadech nemusí původce odpadu registrovat do CRŽP/SEPNO.

Nicméně původce (odesílatel odpadu) se MŮŽE registrovat pro kontrolu – může zkontrolovat, zda firma, které předává nebezpečný odpad, plní povinnosti a vykazuje produkované odpady správně. Registrace v CRŽP/SEPNO nezakládá povinnost hlásit ani odesílat hlášení do ISPOP/SEPNO.

Poznámka: Pokud od Vás jako od původce bude nebezpečný odpad odvážet tzv. mobil (mobilní zařízení ke sběru odpadů), stává se mobil odesílatelem nebezpečného odpadu a Vy figurujete na ohlašovacím listu pouze jako místo nakládky.