Back to top

Stručný návod pro potvrzení přepravy

Kompletní popis pro potvrzení přepravy nebezpečných odpadů je uveden v "Manuálu pro uživatele z firemního sektoru - Ohlašovatel SEPNO", který je k dispozici ke stažení v záložce Manuály. Níže jsou uvedeny základní kroky po spuštění systému SEPNO.


1. Subjekt příjemce musí být registrovaný v systému CRŽP

Subjekt příjemce musí být v souladu dle § 4, odst. (6) zákona č. 25/2008 Sb. registrovaný v systému CRŽP a musí mít registrovaného alespoň 1 uživatele s rolí Správce subjektu. Postup pro registraci subjektu a uživatele je uvedený v záložce Registrace subjektu a uživatele.


2. Potvrzení přepravy 3. subjektem, který není příjemce - zadání zmocnění

V případě, že potvrzováním přepravy je pověřen subjekt 3. strany, který není příjemce, lze tak činit v souladu s § 4, odst. (8) zákona č. 25/2008 Sb. pouze na základě schváleného zmocnění. Zmocnění musí být zadáno v systému CRŽP, postup pro vytvoření zmocnění je uveden v manuálu. Potvrzování lze realizovat až po schválení zmocnění ze strany operátora CRŽP.


3. Přihlášení uživatele do aplikace SEPNO

Přístupové údaje (login a heslo) do systému SEPNO jsou stejné jako do systému CRŽP/ISPOP.

Uživatel musí mít v systému SEPNO přidělenou roli, která má povoleno provést potvrzení přepravy. Nastavení rolí v systému SEPNO je následující:

  • uživatel, který má v systému ISPOP oprávnění Správce subjektu, může rovnou přistupovat do systému SEPNO a potvrzovat přepravy. V systému SEPNO má přidělenou roli Správce subjektu a Ohlašovatel za subjekt, může tak rovnou vyplňovat ohlašovací list i potvrzovat přepravy za celý subjekt, u kterého je uživatelem. Uživatel s rolí Správce subjektu přiděluje role SEPNO dalším uživatelům subjektu.

  • uživatel, který má v systému ISPOP oprávnění Běžný uživatel, nemá přístup k funkcím systému SEPNO (po přihlášení vidí pouze obecné záložky). Potvrzování může realizovat až po přidělení role SEPNO ze strany uživatele s rolí Správce subjektu. 

Postup pro přidělení role SEPNO pro uživatele, který má v ISPOP oprávnění Běžný uživatel je uveden v Průvodci přidáním uživatele včetně identifikace a vysvětlení rolí, které lze v systému SEPNO přidělit.


4. Vyhledání přepravy, kontrola údajů o přepravě a potvrzení přepravy

Přes záložku Rychlý přehled či v záložce Evidence přepravy si nechat zobrazit přepravy, na kterých figuruje subjekt jako příjemce, a vyhledat pomocí IČOL (identifikační číslo ohlašovacího listu) či jiných identifikačních znaků přepravu k potvrzení. Potvrzení může provést pouze příjemce. Provést kontrolu údajů uvedených v OL (ohlašovací list):

  • údaje v OL nesouhlasí se skutečností: V případě, že údaje uvedené v OL nesouhlasí se skutečností, je nutné provést změnu OL. OL může měnit pouze ohlašovatel přepravy, pokud byl tedy ohlašovatelem odesílatel, je nutné ze strany příjemce odpadu kontaktovat odesílatele s žádostí o úpravu OL. Komunikace mezi odesílatelem a příjemce není ze strany systému SEPNO podporována.

  • údaje v OL souhlasí se skutečností: V případě, že údaje uvedené v OL souhlasí se skutečností, je možné provést potvrzení převzetí odpadů, tzn. potvrdit ukončení přepravy (ikona  Potvrzení přijetí přepravy). Po potvrzení OL je nastaven stav Potvrzená a přepravu již nelze měnit.

Potvrdit lze pouze přepravy, které jsou ve stavu Zahájená nebo Ukončená.