Back to top

Mám provést zpětné ohlášení přeprav nebezpečných odpadů realizovaných od 1. ledna 2017 do okamžiku spuštění elektronického systému SEPNO?

  <<< Zpět na seznam

Dle vydaného Sdělení Ministerstva životního prostředí k zákonu o odpadech č. 185/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů nestanovuje příjemcům nebezpečných odpadů povinnost ohlásit během 3 dnů od zahájení provozu elektronického systému přepravy realizované v době od 1. ledna 2017 do zahájení jeho plného provozu. Integrovaný systém plnění ohlašovacích povinností proto nebude takové zpětné ohlášení přeprav uskutečněných v rámci výše uvedeného období umožňovat.