Back to top

Jak mám ohlašovat přepravu nebezpečných odpadů, když je přerušen provoz webové aplikace SEPNO?

  <<< Zpět na seznam

V případě přerušení provozu webové aplikace SEPNO je možné přepravu nebezpečných odpadů uskutečnit, pokud odesílatel vyplní ohlašovací list, jeden potvrzený si ponechá jako doklad o předání nebezpečného odpadu a druhý přiloží k zásilce a po dokončení přepravy si jej ponechá příjemce. Po obnovení provozu webové aplikace SEPNO je příjemce do 3 pracovních dnů povinen doplnit údaje o přepravě nebezpečných odpadů v rozsahu ohlašovacího listu do webové aplikace SEPNO.

Příloha: Ohlašovací list pro přepravu nebezpečných odpadů po území ČR.pdf