Back to top

Musím se registrovat i v případě, že nebudu vyplňovat „ohlašovací list pro ohlášení přepravy nebezpečných odpadů“?

  <<< Zpět na seznam

 Ne, není to nutné. Povinnosti může za odesílatele splnit příjemce nebezpečných odpadů (dle § 78 odstavce 4) zákona o odpadech) nebo tím můžete pověřit jiný subjekt a to na základě zmocnění.

V případě přepravy nebezpečných odpadů mobilním zařízením ke sběru odpadů může být odesílatelem pouze provozovatel tohoto zařízení. Tudíž ohlašovatelem do systému SEPNO bude toto mobilní zařízení.