Back to top

Jak vytvořím zmocnění pro systém SEPNO?

 <<< Zpět na seznam

 Zmocnění pro agendu přepravy nebezpečných odpadů se vytváří v systému CRŽP. Návod pro vytvoření zmocnění je dostupný na adrese https://crzp.mzp.cz/portal/napoveda/manualy-a-navody/, Návody pro práci se zmocněním. Zmocnění se nastavuje na určité období nebo na dobu neurčitou, nastavení vazby zmocnění podléhá ověření ze strany provozovatele systému CRŽP. Po schválení zmocnění je informace o vytvořené vazbě předána v rámci pravidelné synchronizace do SEPNO. Uživatelům subjektu, který je v pozici Zmocněnce, lze nastavit odpovídající role SEPNO jako by byli uživateli subjektu Zmocnitele. Informace o přijatých žádostech a schválených zmocněních subjektu je v SEPNO zobrazena na formuláři Detailu subjektu. Při výběru subjektu ohlašovatele před vytvořením nové přepravy je zobrazen příznak, že za zvolený subjekt je ohlašováno na základě zmocnění.