Back to top

Zpřístupnění SEPNO

Datum: 
01.02.2018

Povinným osobám bude umožněn přístup do systému evidence přepravy nebezpečných odpadů od 1.2.2018 v dopoledních hodinách. Přístupové údaje do systému SEPNO jsou shodné s přístupovými údaji do ISPOP, uživatel s oprávněním ISPOP "Správce subjektu" má přístup do aplikace SEPNO v plném rozsahu, ostatním uživatelům musí být přiděleny příslušné role SEPNO (více viz Jak ohlásit přepravu -> Registrace uživatele a přidělení rolí SEPNO)