Back to top

Změna sídla a názvu provozovatele SEPNO

Datum: 
14.07.2021

Informujeme uživatele, že došlo ke změně sídla a názvu provozovatele SEPNO (dále i ISPOP, HNVO, EnviHELP), nyní nás prosím kontaktujte na adrese:

Česká informační agentura životního prostředí
Moskevská 1523/63
101 00 Praha 10