Back to top

Zahájení oficiálního provozu SEPNO

Datum: 
02.05.2018

Oficiální provoz Systému evidence přepravy nebezpečných odpadů (SEPNO) bude zahájen dne 2. května 2018. Od tohoto termínu se ohlašování přepravy nebezpečných odpadů v souladu s §40 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, realizuje prostřednictvím SEPNO.