Back to top

Vyhlášení datového standardu pro ohlašování prostřednictvím SEPNO v roce 2019

Datum: 
29.06.2018

Údaje ohlašované prostřednictvím SEPNO jakožto modulu ISPOP se dle zákona č. 25/2008 Sb. předávají elektronicky v datovém standardu, který Ministerstvo životního prostředí zveřejňuje na základě § 7, písm. c) zákona č. 25/2008 Sb. nejpozději 6 měsíců před termínem plnění ohlašovací povinnosti. Dle změněné verze webové služby, která je datovým standardem pro SEPNO, bude povinné ohlašovat od 1.1.2019.

Datový standard popisuje podle § 4 odst. 4 zákona č. 25/2008 Sb. datovou strukturu a datový formát elektronického dokumentu a automatizované kontroly obsahu podaných hlášení.

Datový standard verze 1.03