Back to top

Upozornění pro provozovatele SW 3. stran napojených na systém SEPNO přes WS

Datum: 
14.10.2022

Vzhledem k povinnostem uloženým zákonem č. 250/2017 Sb., o elektronické identifikaci, který umožňuje přihlašování k systémů veřejné správy pouze prostřednictvím kvalifikovaného systému elektronické identifikace, dojde k 31.10.2022 ke zvýšení úrovně zabezpečení při přihlášení přes systém EnviIAM – zapnutí 2. úrovně přihlašování.

V rámci 2. úrovně je nadále možné využít proprietární jméno a heslo systému CRŽP (včetně hesel historických migrovaných z ISPOP1), ale po přihlášení je uživatel vyzván k napojení svého účtu na NIA (případně JIP/KAAS v případě úředníků či doplnění údajů pro 2. faktor), tento krok může uživatel přeskočit a nadále pokračovat v přístupu do systému. Tato funkcionalita je již nasazena na testovacím prostředí.

Zapnutí 3. úrovně je předběžně naplánováno až po ohlašovacím období roku 2023 - zde už je napojení účtu na NIA povinné (uživatel se po přihlášení nedostane do navazujícího systému, pokud neprovede napojení na NIA nebo JIP/KAAS, případně neuvede 2. faktor pro přihlašování).

Doporučujeme vyzkoušet, zda mohou uživatelé Vašich systémů po zpřísnění podmínek přihlašování využívat právě NIA a JIP/KAAS nebo zda musí zůstat u hesla CRŽP a 2. faktoru a v tomto směru následně instruovat Vaše uživatele.

V případě dotazů na danou problematiku využijte systém EnviHELP, zároveň doporučujeme taktéž zažádat přes systém EnviHELP o zahrnutí do kontaktního seznamu, abyste byly o chystaných změnách informováni v dostatečném předstihu.

Oddělení správy informačních systémů
Česká informační agentura životního prostředí