Back to top

Posun termínu spuštění Systému evidence přepravy nebezpečných odpadů

Datum: 
22.12.2017

 Ke spuštění Systému evidence přepravy nebezpečných odpadů (SEPNO) NEDOJDE 1. ledna 2018. Oficiální provoz bude zahájen dne 2. května 2018. Do 1. května 2018 nebudou jakákoliv ohlášení provedená v rámci SEPNO považována za ohlášení přepravy nebezpečných odpadů ve smyslu zákona o odpadech. Povinné osoby postupují do 1. května 2018 v souladu s předchozími stanovisky odboru odpadů vydanými k této problematice.