Back to top

Plnění povinnosti ohlašování přepravy nebezpečných odpadů pro subjekt bez IČO (občana).

Datum: 
01.06.2018

Metodický návod odboru odpadů MŽP k plnění povinnosti ohlašování přepravy nebezpečných odpadů pro subjekt bez přiděleného identifikačního čísla osoby (občana) v Systému evidence přepravy nebezpečných odpadů (SEPNO).

  • Pokud občan odesílá svůj nebezpečný odpad (např. nebezpečný stavební odpad) do zařízení k nakládání s odpady, pak v souladu se zákonem se takováto přeprava nebezpečných odpadů neohlašuje bez ohledu na způsob, jakým je prováděna.
  • Občan rovněž může předat svůj nebezpečný odpad mobilnímu zařízení ke sběru odpadů. V takovém případě uvede mobilní zařízení ke sběru v místě nakládky jako název  slova „občan“ a do  pole  IČO uvede tzv. „systémové identifikační  číslo občana“ v podobě 90000000, které nahrazuje IČO. Toto systémové identifikační číslo občana se použije pouze při ohlašování přepravy nebezpečných odpadů mobilním zařízením ke sběru odpadů v SEPNO v případě, kdy je občan v místě nakládky.

Celý metodický návod ke stažení ZDE.