Back to top

Nová verze webové služby WS 01.04

Datum: 
27.10.2021

Upozorňujeme dodavatele systémů 3. stran, že na testovací prostředí SEPNO (https://test.sepno.cz/app/) byla nasazena nová verze webové služby WS 01.04 (datový standard byl vydán k 30. 6. 2021). Nasazení na produkční prostředí bude k 30. 11. 2021. Ukončení verze WS 01.03 se předpokládá po prvním čtvrtletí roku 2022, s plánovaným zvýšením zabezpečení dvoufaktorovou autentizací.

Zároveň upozorňujeme, že k 30. 11. 2021. bude na doméně *.sepno.cz zvýšeno zabezpečení komunikace. Dojde k zakázání zastaralých protokolů TLS ve verzi 1.0 a 1.1. Pro komunikaci bude možné využívat pouze protokol TLS 1.2 nebo vyšší. Změna nemá dopad pro přístup skrze aktuální webové prohlížeče – tato úroveň zabezpečení je běžná. Pro zachování funkční komunikace skrze webové služby je nezbytné ověřit, že aplikace třetích stran komunikují na této verzi protokolu (změnu na straně aplikace je možné provést před plánovaným termínem změny v SEPNO).

Oddělení správy informačních systémů
Česká informační agentura životního prostředí (CENIA)