Back to top

Nepodnikající fyzická osoba vs. SEPNO

Datum: 
15.05.2018

V návaznosti na metodický návod odboru odpadů Ministerstva životního prostředí pro ohlašování subjektů bez IČO v systému SEPNO, upozorňujeme, že pokud je odesílatel nepodnikající fyzická osoba, tak přeprava nebezpečných odpadů se neohlašuje! Toto ustanovení je upraveno § 40 odst. 7 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech.