Back to top

Nedostupnost systému SEPNO v termínu od 15.12.2021 do začátku roku 2022

Datum: 
08.12.2021

Vzhledem k plánovanému uvedení do provozu nových systémů ISPOP, CRŽP a EnviIAM pro ohlašování v roce 2022 informujeme uživatele, že v době od 15.12.2021 do začátku roku 2022 (předpoklad 3.1.2022) nebude možné plnit ohlašovací povinnosti prostřednictvím ISPOP ani prostřednictvím napojených systémů SEPNO, HNVO, ISOH a IPO.

Poslední termín dostupnosti systému ISPOP bude úterý 14.12.2021, od středy 15.12. nebude systém dostupný a nebude ani poskytovat služby napojeným systémům, tzn. do systémů SEPNO, HNVO, ISOH (Registr zařízení) a IPO nebude možné se přihlásit!

U přeprav, kde je to možné, prosím využijte možnost ohlášení před odstávkou. V případě přeprav, které bude třeba ohlásit v době odstávky, postupujte dle §79 odst(3) zákona 541/2020 Sb.:

"V případě přerušení provozu integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí je možné přepravu nebezpečných odpadů uskutečnit, pokud odesilatel vyplní ohlašovací list, jeden potvrzený si ponechá jako doklad o předání nebezpečného odpadu a druhý přiloží k zásilce a po dokončení přepravy si jej ponechá příjemce. Po obnovení provozu integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí je příjemce do 3 pracovních dnů povinen doplnit údaje o přepravě nebezpečných odpadů v rozsahu ohlašovacího listu do integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí."

Omlouváme se za způsobené komplikace.

Oddělení správy informačních systémů
Česká informační agentura životního prostředí