Back to top

Metodický návod pro subjekt bez IČO

Datum: 
07.05.2018

Metodický návod odboru odpadů Ministerstva životního prostředí k plnění ohlašovací povinnosti ohlašování přepravy nebezpečných odpadů pro subjekt bez přiděleného identifikačního čísla osoby v Systému evidence přepravy nebezpečných odpadů (SEPNO).

V návaznosti na metodický návod odboru odpadů Ministerstva životního prostředí pro ohlašování subjektů bez IČO v systému SEPNO, upozorňujeme, že pokud je odesílatel nepodnikající fyzická osoba, tak přeprava nebezpečných odpadů se neohlašuje! Toto ustanovení je upraveno § 40 odst. 7 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech.